Sliping av nøkler

Sliping av nøkler hos Aker Lås

opp