Nyheter

SALTO-DIGITALE NØKLER

Salto- Digitale nøkler
Interessen for digitale nøkler øker, både på arbeidsplassen og hjemme. Fler enn noen gang har forstått fordelene ved å unngå å håndtere mekaniske nøkler, og usikkerheten og kostnadene det kan medføre. De fleste i dag har tilgang til en smarttelefon - med den planlegger de aktivitetene, styrer økonomien, kjøper, leser de siste nyhetene og mye mer. I kjølvannet av pandemien har det også blitt viktigere enn noen gang å kunne håndtere ulike oppgaver eksternt. Når anbefalingene er å jobbe hjemmefra, trenger du ikke å være på jobben for å dele ut nøkler. Sikkerhet? Ja, det er også sikkerhetssertifiseringer for digitale nøkler og kommunikasjon.

LivionKey 30 sentralenhet

Livion Key

LivionKey-1 Nøkkelautomat

LivionKey-1 Nøkkelautomat

LivionKey1 og Livionkey 30 er en nøkkel automat for deling og returnering av nøkler, brikker og kort. Det er enkel og sikker å montere og krever ingen tunge lokale installasjoner. LivionKey’s automater fungerer 24/7, hvilket betyr at man når som helst kan hente eller returnere nøkler med en aktiv PIN-kode til sin rette plass.

LivionKey30 tar også et bilde av personen som henter ut nøkkelen, og har et kamera som kan ta et bilde av nøkkelrommet inne i automaten.

Automatens administrator skaper en PIN-kode for den som skal hente eks. En nøkkel, og PIN-koden er da bare i kraft på bestemt tid/dato. Koden sendes så til sluttkunden enten via SMS eller e-mail.

I automaten ligger det ferdig en sikker trådløs forbindelse. Når kontakten settes i veggen og apparatet slås på, tender lampen på framsiden og enheten kobles automatisk til et sikkert nettverk. Deretter kan automaten styres med et web basert program, som man får brukerrettigheter til fra Utsalgssted/Livion. Fra samme program kan man administrere hvor mange automater som man har/ønsker så lenge de finnes i Europa.

Ønsker du en lettere og mer kostnadsbesparende nøkkelutlevering er dette et produkt som kan løse dette.

Ta kontakt med oss for nærmere info om produktet.

iLOQ 

Selvdrevet elektronisk låsesystem

iLOQ  er det eneste elektroniske låssystemet i verden som driver med egenprodusert strøm ved å sette nøkkelen inn i låsen. De programmerbare låsene og nøklene kan derfor brukes uten batterier eller kabler. Administrasjon av tilgangsrettigheter med det digitale iLOQ-systemet er enklere og sikrere enn med mekaniske systemer. Vedlikeholds- og levetidskostnadene er vesentlig lavere enn for mekaniske eller batteridrevne elektromekaniske låssystemer.

iLOQ elektronisk låssylinder

iloq elektronisk sylinder

Jeg kjernen til iLOQ systemet finnes en patentert, selvdrevet låssylinder. Sylinderen inneholder en generator, som frembringer kraften som trengs for å autentisere adgangsrettighetene ved å sette nøkkelen i låsen. Data mellom låssylinderen og nøkkelens mikrobrikke overføres via en sterk kryptering. Hvis adgangsretten innvilges, frigjøres låssylinderen og låsen kan åpnes ved å vri nøkkelen. Når nøkkelen fjernes fra låssylinderen, lukkes låsen igjen.

Selvdrevne iLOQ S10 er en ny generasjon av låssystemer

iLOQ elektronisk adgangskontrollanlegg

Det selvdrevne iLOQ låssystemet kan utvides til et online iLOQ elektronisk adgangskontrollanlegg. Utvidelsen lar deg legge til online låssylindere, RFID og PIN-kodelesere og tidsstyrte elektroniske dører på samme system. iLOQ  Online gir enkel tilgang til dører med høy trafikk, med mulighet for å gå inn ved å vise nøkkelen til lesere, eller med en kode mellom forhåndsinnstilte tidspunkter. Elektroniske låser kan styres spesifikt, for eksempel med åpen dør på dagtid. Alle adgangshendelser fra de digitale låsene og leserne blir lagret. Denne informasjonen er enkel å kalle opp senere, når det er nødvendig.

Nyheter innen lås, sikring, dører, adgangskontroll og bransjen generelt

For å være så omfattende som mulig, kan vi starte med å oppsummere hva som har skjedd i bransjen fra tidenes morgen og opp til i dag. Sånn, fordi nyheter uten kontekst blir som vrider uten pinne. Den eldste låsemekanismen operert med nøkkel som man kjenner til så langt, er i følge Illustrert Vitenskap over 4000 år gammel og ble funnet i et tempel i det som i dag er Irak. Svært mye har skjedd siden den gang både med låsene og skurkene som skal holdes ute. Jeg begrenser heller denne oppsummeringen til et utvalg nyheter som er aktuelt i dag og som forbedrer på eventuell sikring som fortsatt er i bruk i de mange hjem.

opp