iLOQ – Elektroniske låssystemer og adgangskontroll

Beskrivelse

 

Miljøvennlig låssystem – uten batterier

Finske iLOQ er verdens eneste digitale låssystem som genererer
sin egen strøm når du setter nøkkelen i sylinderen.
Verken nøklene eller sylindrene trenger batterier eller kabler.
Sylindrene er kompatibelt med de fl este kommersielt tilgjengelig
låskasser, og er som enkle å installere som vanlige mekaniske
sylindere.
iLOQ løser problemet med nøkler som mistes og ulovlig
kopiering. Du opprettholder høy sikkerhet og kontroll under hele
låssystemets levetid.
Låssystemet gir store fordeler i alle typer bygninger, for
eksempel boliger, skoler, kontorer og sykehus. iLOQ minimerer
vedlikeholdet og reduserer kostnadene over tid.

iLOQ

opp