Satt i system

Et låssystem er enkelt forklart låser satt i et system, slik at man kan ha nøkler på forskjellige nivåer, og dermed begrense adgang hver enkelt brukergruppe har. Normalt sett begynner man med en hovednøkkel som passer i alle låser, ifølge har man nøkler i forskjellige nivåer under denne. Låssystemer skreddersys alltid etter eierens ønsker for mest mulig oversikt og kontroll.

6001034 Adgang satt i system

Kategori:

Beskrivelse

Naturlige bruksområder for et låssystem kan være:
Borettslag:
Her er det mye forskjellige mennesker som skal ha hovedtilgang, dvs til for eksempel døra i oppgangen. Men de samme personene skal kun ha tilgang til sin egen leilighet. Dermed har man bare en nøkkel for flere forskjellige oppgaver. Man skal kanskje ha tilgang til vaskekjeller og sykkelbod, men ikke til fyrrom og andre tekniske rom. Da vil et låssystem sørge for at det blir tildelt rett tilgang, og gårdeier kan enkelt ha kontroll over hvem som kan ferdes hvor.

Næringsbygg:
Alle ansatte skal kunne låse seg inn i bygget, men ikke alle skal ha tilgang til alle kontorer, lagre, produksjonshaller og så videre. Et låssystem vil enkelt kunne gjøre at ledelsen har kontroll på hvor hver enkelt ansatt kan bevege seg.

Vi leverer TrioVing låssystem etter ditt behov og ønske.

Patenterte låssystem
De patenterte låssystemkomponentene S10 er beskyttet mot industriell kopiering i henhold til patentlovgivingen. Dette betyr i praksis at nøkler må kjøpes ferdig filt fra TrioVing, fra TrioVing Sikkerhetssenter eller fra lisensiert låsesmed.

Ikke patenterte låssystem
TrioVings standard låssystem er ikke lenger beskyttet av patenter. Selv om TrioVing kun selger ufilte nøkkelemner til TrioVing Sikkerhetssentre og lisensierte låsesmeder kan samme type nøkkel leveres fra andre leverandører.

Det finnes ulike låssystemer. Man kan ha et rent mekanisk låssystem med vanlige nøkler, man kan ha et digitalt system. Fordelen med et digitalt låssystem er at man enkelt kan tildele og sperre tilgang til de digitale nøklene, for eksempel ved nøkler på avveie eller når ansatte slutter.

opp