ED 250

Beskrivelse

Utfordringen:
Slagdører er ofte utsatt for varierende vindbelastning og trykkforskjeller. Ytterdører kan utsettes for kraftig vind, og innvendige dører kan være påvirket av undereller overtrykk på grunn av ventilasjons systemer.

Med en overflate på 2-3 m2 er det store krefter som påvirker slagdør automatikens åpnings- og lukkebevegelse. Elektrohydrauliske automatikker som bare lukker med fjærkraft er spesiellt utsatt for dette.

Dette resulterer i:

  • Varme-/kuldetap da dørene blir stående åpne
  • Uønsket adkomst siden dørene blir stående åpne lengre enn beregnet
  • Kraftig varierende åpnings-/lukkehastighet på grunn av vær og vind

Løsningen:
Den nye serien elektromekaniske slagdørautomatikker ED 100/250 er utstyrt med vindbelastnings funksjon (Maks 150N med oppgraderingskort FE).

Vindbelastningsfunksjonen overvåker dørens åpne- og lukkehastighet. Motoren hjelper til når fjærkraften ikke er sterk nok til å lukke døren med riktig hastighet. Hvis døren presses igjen av vinden vil motoren hjelpe til med å bremse denne bevegelsen. Det elektriske endeslaget sørger for at døren trygt går i lås.

Fordeler:

  • Motorassistert lukking
  • Justerbart elektriskt endeslag
  • Mindre påvirkning av vær og vind

Testen:
Sammenlignet med elektro hydrauliske slagdør automatiker med lukkestyrke opp til EN7 kan ED 100/250 levere mer enn dobbelt så mye lukkekraft. Takket være denne funksjonen kan automatikken enkelt håndtere betydlig større vindbelastning på dørene.

Vindtunneltesten som er utført av et uavhengig testinstitutt viser at ED 100 kontrollert lukker en dør gjentatte ganger i en vindhastig het på 17m/s. Dette er den maksimale luftstrømmen denne vindtunnellen kan produsere. Alle testene ble utført på en dør med størrelse 990 x 2250 mm.

opp