kortleser med tastatur

Brukerveiledning: SMARTair TS1000 kortleser med kodetastatur

opp