Vannkunsten Syd

Vannkunsten Syd Oversikt bilde over husene nede i Bjørvika.

Nytt Prosjekt på gang.
Aker Lås og Nøkkel har fått oppdraget med Vannkunsten Syd. Denne gangen har husene fått ny farge på skiferen.

opp