SMARTair (TS1000) brukerveiledning: E-Motion skaplås

På denne komponenten finner du detaljert informasjon og brukerveiledning for et av komponentene tilgjengelig i SMARTair-serien fra TrioVing (også kjent som TS1000).
Se produktsiden vår for SMARTair (TS1000) for generell informasjon om SMARTair og oversikt over komponenter i serien.
I TrioVings brukermanual finner du mer detaljert brukerveiledning med illustrasjoner.

Beskrivelse

 

 

 

 

Brukerveiledning for enhet

Hvem har adgang?
Adgang til skapet som låsen gjør er veldig enkelt og greit: Brikken eller kortet som låser skapet, er samme som kan åpne det. Slik slipper man det administrative rundt å endre hvem som har adgang for hver gang ny person skal bruke skapet – brukere kan bare benytte det ledige skapet og låse med sin brikke. Skulle man være så uheldig at kort eller brikke som er benyttet blir borte, kan man alltid nødåpne med lisensnøkkel og håndterminal.

Sette skaplåsen i låst modus
Vri knappen opp til rød markering vises, hold kort eller brikke foran signalsymbolet midt på låsen og rød lysdiode blinker 1 gjeng. Skaplåsen er nå i låst modus.

Sette skaplåsen i ulåst modus
Hold kort eller brikke foran symbolet midt på låsen og grønn lysdiode blinker 1 gjeng. Reilen trekker nå inn og skaplåsen er nå i ulåst modus.

Bytte batterier i E-Motion skaplås
Batteriene er plassert bak dekslet på den innvendige delen av skaplåsen. Når batteriene byttes, mister man ingen informasjon som er lagret i låsen. Imidlertid har den innebygde klokken kun kapasitet til å fungere inntil 1 minutt etter at batteriene er tatt ut. Hvis bytte av batterier tar mer enn 1 minutt, må låsen oppdateres med hjelp av håndterminalen.

1). Skyv åpningsverktøyet som følger med låsen inn i sporet mellom deksel og dør (på den innvendige delen av skaplåsen
2). Ta av dekselet
3). Ta ut batteriene og sett inn 3 stk. nye AAA 1,5v Alkaliske batterier

• Temperaturområde: 0 ° C – 65 ° C
• Inntil 1500 kort / brikker pr lås.
• Mifare Classic®
• Dørtykkelser 2 – 25 mm
• Batteridrift (3 x AA batterier)
• Varsel ved lav batterispenning
• Kan nødåpnes med håndterminal
• Tetthet: IP55

Ta gjerne kontakt med oss ​​på telefon 0 77 07 eller på post@akerlas.no hvis vi kan hjelpe deg med spørsmål rundt dette!

Om du ønsker mer personlig kontakt kan du følge oss på Facebook 

Husk at når du bruker en ordentlig låsesmed, vet du samtidig at du får hjelp av profesjonelle innen sikring, adgangskontroll, rømningsveier og brannsikkerhet. Som låsesmed i Oslo i over 10 år, har vi lang erfaring med alt fra større prosjekter til mindre installasjoner, enkeltstående boliger og alt annet som hører bransjen til.

opp