SMARTair (TS1000) brukerveiledning: kortlås

På denne komponenten finner du detaljert informasjon og brukerveiledning for et av komponentene tilgjengelig i SMARTair-serien fra TrioVing (også kjent som TS1000).
Se produktsiden vår for SMARTair (TS1000) for generell informasjon om SMARTair og oversikt over komponenter i serien.
I TrioVings brukermanual finner du mer detaljert brukerveiledning med illustrasjoner.

 

Beskrivelse

 

Brukerveiledning for enhet

Med kortlås på døren, fungerer vrideren (håndtaket) på utsiden kun for rette vedkommende med nøkkelkort. På innsiden fungerer vrider alltid. Samtidig kan du om ønskelig benytte vanlig nøkkel til å låse døren for all gjennomgang, for eksempel når de med adgangskort ikke skal bruke døren.

Betjening av kortlås
Åpning med kort eller brikke
– Hold kortet eller brikken 2-3 cm foran leseren.
– Ved gyldig adgang lyser grønn lysdiode i ca. 4 sekunder.
– Trykk ned vrideren (håndtaket) mens det lyser grønt og åpne døren.
– Rød lysdiode betyr at kortet eller brikken ikke har adgang i døren.
– Blinkende rød og grønn lysdiode indikator lav batterispenning.
– Fra innsiden kan døren alltid åpnes uten kort ved å trykke ned vrideren.

Sette døren ulåst / låst med kort eller brikke
(Funksjonen forutsetter at kortbrukeren har fått ”Låst / ulåst på kortet” aktivert i systemet.
Denne menyen er forklart i avsnitt 28.5 i installasjonsmanualen, se ”Adgangsmatrise”.)

– For å låse opp døren, hold kort eller brikke foran leseren så grønn lysdiode lyser.
– Mens det lyser grønt, hold kort eller brikke en gang til foran lesere.
– Grønn lysdiode blinker og dette indikator at døren er satt ulåst.
– For å låse døren med kort / brikke vises kort / brikke tilsvarende to ganger foran leseren.
– Leseren viser blinkende grønn lysdiode etterfulgt av ett blink i rød lysdiode.
– Døren er nå låst.

Åpning av dør med tilbakerømningsfunksjon
Noen dørmiljøer har krav til ”Tilbakerømning”, det vil si at man skal kunne rømme tilbake gjennom døren mann akkurat har gått ut av, for eksempel hvis man oppdager brann / røykutvikling i rømningsvei. Kravet er at dette skal kunne skje uten bruk av kort eller brikke.
I TS 1000 kan man velge denne funksjonen for hver dør i systemet som har dørmontert kortlås slik som bildet over. Hvis funksjonen er aktivisert i låsen, starter og tidsteller når man trykker ned innvendig vrider og døren står da ulåst fra utsiden i den tiden man har valgt i programmet (1 – 4 minutter). Tiden kan avbrytes ved å holde kortet foran lesere på utsiden av døren og døren går da i lås.Dette indikeres med et blink i den røde lysdioden (merk at funksjonen med avbrudd ved hjelp av kort forutsetter TS 1000 programvare versjon 5.02 eller nyere og at kortlåsen har firmware versjon 01.02 eller nyere. I eldre versjoner har man tilsvarende Tilbakerømningsfunksjon, men det er ikke mulig å fremskynde låsing med kort fra utsiden).
Bruk og oppsett av denne funksjonen gjør enkelt ved å aktivere ”Tilbakerømningsfunksjon” i menyen ”Innstillinger / System”, og velge den aktuelle døren og ”Aktiver Tilbakerømming” i menyen ”Dører”.
Fra innsiden kan døren alltid åpnes uten kort ved å trykke ned vrideren.

Modell L8VK for innendørs montering (IP34)

Modell L8VKE for utendørs montering (IP54)

Inntil 1500 kort / brikker pr lås

Mifare Classic®

Enkel montering

Kompatibel med de fleste Modul- og Evolution låskasser

Utskiftbare vriderpinner (bestilles separat)

Leveres forberedt for TrioVing oval sylinder

Leveres med dekkskilt for montering på dører med hulluttak opp til 50 mm.

Låst / ulåst funksjon automatisk på tid eller manuelt med kort og / eller brikker.

Alltid aktiv vrider på innsiden

Batteridrift (3 x AAA batterier)

Varsel ved lav batterispenning

Mulighet for Tilbakerømningsfunksjon (Escape / return) 

Kortlås SMARTair L8VK med tastatur
Samme som L8VK og L8VKE beskrevet over, men med tastatur

For innendørs montering

Tastaturet kan tidsstyres og følgende moduser kan velges:

Kun kort / brikke

Kun kode (felles dagkode 4 siffer)

Kort / brikke + PIN-kode 

Kortlås SMARTair Retro

Modell 32SL for innendørs montering (IP34)

Modell 32XL for utendørs montering (IP54)

Ikke behov for ekstra hull i døren

Inntil 1500 kort / brikker pr lås

Mifare Classic®

Enkel montering

Kompatibel med de fleste Modul- og Evolution låskasser

Utskiftbare vriderpinner (spesielle for Retro)

Leveres forberedt for TrioVing oval sylinder

Leveres med dekkskilt

Låst / ulåst funksjon automatisk på tid eller manuelt med kort og / eller brikker.

Alltid aktiv vrider på innsiden

Batteridrift (3 x AAA batterier)

Varsel ved lav batterispenning

Mulighet for Tilbakerømningsfunksjon (Escape / return) 

Ta gjerne kontakt med oss ​​på telefon 0 77 07 eller på post@akerlas.no hvis vi kan hjelpe deg med spørsmål rundt dette!

Om du ønsker mer personlig kontakt kan du følge oss på Facebook 

Husk at når du bruker en ordentlig låsesmed, vet du samtidig at du får hjelp av profesjonelle innen sikring, adgangskontroll, rømningsveier og brannsikkerhet. Som låsesmed i Oslo i over 10 år, har vi lang erfaring med alt fra større prosjekter til mindre installasjoner, enkeltstående boliger og alt annet som hører bransjen til.

opp