SMARTair (TS1000) brukerveiledning: kortleser uten kodetastatur

På denne komponentsiden finner du detaljert informasjon og brukerveiledning for et av komponentene tilgjengelig i SMARTair-serien fra TrioVing (også kjent som TS1000).
Se produktsiden vår for SMARTair (TS1000) for generell informasjon om SMARTair og oversikt over komponenter i serien.
I TrioVings brukermanual finner du mer detaljert brukerveiledning med illustrasjoner.

Beskrivelse

 

Brukerveiledning for enhet

Åpning med kort eller brikke
Hold kortet eller brikken 2-3 cm foran symbolet på leseren. Ved gyldig tilgang lyser grønn lysdiode og døren står ulåst i ca 4 sekunder.

Sette døren ulåst / låst med kort eller brikke
Funksjonen forutsetter at kortbruker har ”Låst / ulåst på kortet” aktivert. Denne menyen finnes i ”Adgangsmatrise”, som er forklart i avsnitt 28.5 i installasjonsmanualen.
Sette døren ulåst: Hold kortet eller brikken 2-3 cm foran symbolet på leseren til grønn lysdiode lyser. Mens det lyser grønt, hold kort eller brikke en gang til foran lesere. Grønn lysdiode blinker og blir stående med rask grønt lys som indikerer at døren står ulåst.
Sette døren låst: For å låse døren med kort / brikke vises kort / brikke på tilsvarende måte to ganger foran leseren. Leseren viser først blinkende grønn lysdiode etterfulgt av ett blink i rød lysdiode. Den grønne lysdioden slukker og døren er låst.

Ta gjerne kontakt med oss ​​på telefon 0 77 07 eller på post@akerlas.no hvis vi kan hjelpe deg med spørsmål rundt dette!

Om du ønsker mer personlig kontakt kan du følge oss på Facebook

Husk at når du bruker en ordentlig låsesmed, vet du samtidig at du får hjelp av profesjonelle innen sikring, adgangskontroll, rømningsveier og brannsikkerhet. Som låsesmed i Oslo i over 10 år, har vi lang erfaring med alt fra større prosjekter til mindre installasjoner, enkeltstående boliger og alt annet som hører bransjen til.

opp