ARX SIKKERHETSSYSTEM

ARX er et fremtidsrettet adgangssystem basert på industristandarder og åpne grensesnitt, som passer for både små og store virksomheter, fra en til tusenvis av dører.

6001034 Adgang satt i system 6001035 Aperio

Beskrivelse

ARX er et solid verktøy som holder oversikt over hvem som kommer inn hvor og når, og på hvilken måte.

Trygghet og service:
ARX gir en tryggere arbeidsplass for alle på en behagelig måte og gjør administrator av systemet i stand til å yte bedre service med en fleksibel programvare.

Moderne teknikk fra dør til server:
ARX adgangssystem har komponenter som er utviklet for å passe sammen, og vi har tenkt både på sluttbruker og installatør slik at både installasjon og service kan utføres kjapt og sikkert. Logisk grensesnitt, driftssikre produkter og sikker kommunikasjon.

En del av nettverket:
ARX adgangssystem utnytter dagens moderne nettverk og kjører sikker kommunikasjon fra første kontakt – uten ekstra kostnader.

En investering som lønner seg:
TrioVing a.s har vært leverandør av adgangssystemer siden 80-tallet og har levert mer enn 1300 Solicard anlegg i Norge siden 1995. IT-avdelingen kan trygt slippe ARX inn i sin infrastruktur, og sikkerhetsansvarlig kan endelig benytte sitt eksisterende nettverk for styring av adgangssystemet, noe som gir god økonomi både ved anskaffelse og over tid. Ett firma, ett nettverk, – ett samkjørt system.

WEB server:
ARX har i tillegg til vanlig klient basert på Java også innebygd WEB-server som gir mulighet til å laste ned klient fra hvor som helst i nettverket, og til å betjene kort, personer, booking, Mine Sider samt import og eksport. Kortbruker kan logge seg inn og endre sin PIN-kode, booke møterom og få beskjeder.

Import og exsport via XLM:
ARX har eksport av personopplysninger samt realtime logg.
ARX kan også importere personer med adgangsrettigeheter og man kan åpne dører fra en enkelt web-side. Import og eksport modulene benyttes sammen med foto/ID, studentdatabaser (FEIDE) og toppsystemer for alarmpresentasjon. ARX er også kjørt sammen med EC besøkshåndtering og som felles program i overgang fra Solicard RiTA systemer.

Integrasjon med Galaxy alarm:
ARX har full integrasjon med Galaxy FG-godkjente alarmsentraler.

Plug`n play:

  • Enkel installasjon
  • Enkel programvare
  • Enkel integrasjon.

Industristandarder og høy sikkerhet.

ARX i nettverk:
Undersentraler utnytter DHCP og DNS til å finne ARX server, og kommunikasjonen kjører i gang med PKI-kryptering og SSL ved oppstart. Det er defor trygt å kommunisere med undersentral i lokalt nettverk og via internett uten behov ekstra sikkerhetstiltak. Med domenemodul kan flere dele samme anlegg og bare se det de har rettighet til.

Kombiner on-line med off-line:
ARX har mulighet for å benytte MiFARE kortteknologi i sine on-line kortlesere og kortlåser,
og dette kan kombineres med felles kort til vårt kostnadseffektive TS 1000 system for off-line

opp