Step 60

STEP 60 Silent kan benyttes i alle dørmiljøer, f.eks. som daglås i ytterdører, oppgangsdører, gangdører, sykehus og skoler.

Beskrivelse

Den kraftige konstruksjonen gjør at STEP 60 Silent passer godt i miljøer med stor bruksfrekvens eller der hvor man ønsker lite støy.

Høy sikkerhet:
STEP 60 Silent gir høy sikkerhet på grunn av styrken og en spesiell elektrisk sikringmot slagsom umuliggjør manipulering av låsfunksjonen. Bruddstyrke på hele 1200 kg i både rettvendt og omvendt funksjon.

Listetrykk:
STEP 60 Silent har et listetrykk på 200 kg i både rettvendt og omvendt funksjon.

Rømning:
STEP 60 Silent i omvendt funksjon og med listetrykk egner seg spesielt godt for rømningsdører styrt av brannalarm.

opp