1362 En-falle lås

For ytterdører i butikker, boligblokker på kontor etc.

Beskrivelse

Med sylinder- og sperre- og vriderfalle.
Automatisk sperring av sylinderfallen ved 14mm utlåsing og inntrykket sperrefalle. Oppstillbarsylinderfalle (med oppstillingsnøkkel). Vriderfalle for branndør. Kan kombineres med elektrisk sluttstykke. Sylinder- og vriderfallen kan betjenes med nøkkel eller knappvrider. Vriderfallen betjenes med vrider.

opp