5032 Smalprofil fallelås med sperrefalle

Beskrivelse

Benyttes hvor det ønskes smekkfallefunksjon (automatisk sperring oppheves med vaktmesternøkkel). Benyttes også i forbindelse med fjernåpning av dører sammen med elektrisk sluttstykke. I branndør må brukes lås uten vaktmestersperre.
Låsen åpnes ved bruk av nøkkel/knappvrider. Sperrefunksjonen oppheves ved bruk av vaktmesternøkkel (ikke i branndør). I åpen stilling betjenes døren med håndtak.

Slagretning og backset (25 eller 35mm) må oppgis ved bestilling.

opp