5133

Leveres med sperrefalle som ikke kan stilles opp. Kan benyttes med nødutstyr i flukt- og rømningsveier som normalt skal være låst. Beregnet for brannklassifiserte dører.

Beskrivelse

Låsen åpnes med nøkkel, knappvrider eller nødutstyr. Slagrettning må oppgis ved bestilling.

opp