SMARTair (TS1000) brukerveiledning: kortleser med kodetastatur

På denne komponentsiden finner du detaljert informasjon og brukerveiledning for et av komponentene tilgjengelig i SMARTair-serien fra TrioVing (også kjent som TS1000).
Se produktsiden vår for SMARTair (TS1000) for generell informasjon om SMARTair og oversikt over komponenter i serien.
I TrioVings brukermanual finner du mer detaljert brukerveiledning med illustrasjoner.

Beskrivelse

 

Brukerveiledning for enhet

Åpning med kort eller brikke, uten PIN-kode
Hold bare kort eller brikken 2-3 cm fra symbolet på leseren – forutsatt gyldig tilgang til lyser da grønn lysdiode og døren setter ulåst i omtrent 4 sekunder.

Sette døren ulåst / låst med kort eller brikke
Du kan benytte denne funksjonen så fremt kortleseren ikke er satt i ”Kort + PIN” modus, og det forutsetter at kortbrukeren har fått ”Låst / ulåst på kortet” aktivert i denne menyen under ”Adgangatrise” . For brukerveiledning på programmeringen, se avsnitt 28.5 i installasjonsmanualen.

Sette døren ulåst: Hold først kortet eller brikken 2-3 cm foran symbolet på leseren til leserens grønne lysdiode lyser. Mens det lyser grønt, hold frem kort eller brikke en gang til foran lesere. Grønn lysdiode blinker og blir stående med rask grønt lys som indikerer at døren står ulåst.

Sette døren låst: For å låse døren med kort / brikke vises kort / brikke på tilsvarende måte to ganger foran leseren. Leseren viser først blinkende grønn lysdiode etterfulgt av ett blink i rød lysdiode. Døren er da låst.

Husk: Fra innsiden kan døren alltid åpnes uten kort ved å trykke ned vrideren

Åpning med kort eller brikke, med PIN-kode
På tilsvarende måte som uten PIN, holder du kortet eller brikker 2-3 cm foran symbolet på leseren til grønn lysdiode blinker. Mens det blinker grønt taster du den personlige 4-siffrede PIN-koden etterfulgt av knapp med grønt symbol til venstre for «0». Grønn lysdiode lyser og døren står ulåst i 4 sekunder.

Åpning med felles dørkode, uten kort eller brikke
Tast 4-siffret felles dørkode på leseren til grønn lysdiode blinker. Mens det blinker grønt, trykk på knapp med grønt symbol til venstre for «0». Grønn lysdiode lyser og døren står ulåst i 4 sekunder.

Ta gjerne kontakt med oss ​​på telefon 0 77 07 eller på post@akerlas.no hvis vi kan hjelpe deg med spørsmål rundt dette!

Om du ønsker mer personlig kontakt kan du følge oss på Facebook 

Husk at når du bruker en ordentlig låsesmed, vet du samtidig at du får hjelp av profesjonelle innen sikring, adgangskontroll, rømningsveier og brannsikkerhet. Som låsesmed i Oslo i over 10 år, har vi lang erfaring med alt fra større prosjekter til mindre installasjoner, enkeltstående boliger og alt annet som hører bransjen til.

opp