TS 73 EMF

Dørlukker for brann- og røykklassifiserte dører

Beskrivelse

Dørlukker for armsystem standard med elektrohydraulisk oppstilling og magnetventil
Benyttes som oppstillingsanordning for brann og røyk-klassifiserte dører
Ved alarm eller strømbrudd lukkes døren automatisk av dørlukkeren
Benyttes sammen med et røykdetektorsystem (f eks DORMA RMZ)
For montering på dørblad på hengselsiden.

Tekniskdata:

 •  Lukkekraft størrelse EN 4, EN 5, EN 6
 • Dørbredde maks 1100mm (EN 4) 1250 mm (EN 5) eller 1400mm (EN 6)
 • Samme utførelse for venstre og høyredører
 • Lukkehastighet trinnløst regulerbar med ventil
 • Endeslag trinnløst regulerbar med arm
 • Oppstillingspunkt trinnløst regulerbar 75º-180º
 • Driftspenning 24 V DC ± 15%
 • Effektforbruk maks 2 W
 • Dørlukker testet ifølge EN 1154
 • Oppstillingsanordning testet ifølge DIN EN 1155
 • Standardfarger: sølv, hvit
 • Spesialfarger: RAL-farger
 • Leveres med: karmoverføring og monteringsskruer

opp