309 Fas Evo

Tilleggslås med hakereile, i dører der godkjent låsning kreves – f.eks. ytterdører i villaer og leiligheter samt i dører i butikker, kontor og industrilokaler. Godkjent av forsikringsselskapene (FG-godkjent) til bruk der forsikringsvilkårene krever godkjent låsenhet.

Beskrivelse

Hakereilelås med 9 tilholdere. Gir full utlåsing av reilen på 22 mm ved 360° dreining av nøkkelen. Herdede lameller i reilen gjør det umulig å sage igjennom. FAS 309 EVO kan låses fra begge sider.

(Helt lik FAS 309, men med hakereile)

opp