5122

Benyttes hvor det ønskes smekkfallefunksjon (automatisk sperring oppheves med vaktmesternøkkel). Beregnet for brannklassifiserte dører. Benyttes også i forbindelse med fjernåpning av dører med elektrisk sluttstykke.

Beskrivelse

Sperrefunksjonen styres via sperreknasten. I ulåst stilling er den en ren fallelås som betjenes med dørvrider. Slagretning må oppgis ved bestilling.

opp